کباب بلدرچین

کباب بلدرچین

بلدرچین پاک کرده، شسته و خشک کرده را اندکی نمک و فلفل بپاشید و سه ساعت بخوابانید. سپس از پهنا ۲ شقه کنید، از درازا به سیخ بکشید و پس از چرب کردن با کمی کره آب کرده روی آتش زغال کباب کنید.

برای هر نفر یک بلدرچین در نظر بگیرید. البته کسانی هستند که ممکن است دو یا سه بلدرچین بخورند؛ هر نفر از این طایفه را باید دو یا سه نفر به حساب آورد.

برگرفته از کتاب مستطاب آشپزی