نکات اجرایی جهت کاهش هزینه های سوخت در مرغداری

نکات اجرایی جهت کاهش هزینه های سوخت در مرغداری

۱-از درز گیری سراسری در همه منافذ درها جهت جلو گیری از عبور هوا استفاده نمایید .
۲-تایمرها وترموستات ها را جهت صحت عملکرد آنها کنترل کنید ،اگر قابل تعمیر نمی باشند آنها را تعویض نمایید .درضمن تمیز بودن این وسایل ضروری است .
۳-رطوبت بستر را با تحویه صحیح کاهش داده واگر نشتی در لوله های آب وجود دارد،آنها را تعمیر نایید وتمام عوامل افزایش دهنده رطوبت بستر را کنترل کنید ،زیرا در صورت بالا بودن رطوبط بستر به گرمای اضافی جهت تبخیر نیاز است .لازم به ذکر اک تر ست فیلترها را از لحاظ تمیزی بازرسی نمایید .
۴-هوای گرمتر نزدیک به سقف و هوای خنک  تر نزدیک به کف قرار می گیرند .مکان های با سقف  بلند دارای تغیر دمایی بیشتری بین کف و سقف می باشند ،در این شرایط از ترکیبی از فن ها برای گردش هوا و ایجاد یک دمای یکنواخت در همه سطوح استفاده نمایید ،این کار (با حرکت هوای گرم به سطحی که پرنده در آن می باشد )استفاده از انرژی را بهبود می بخشد .
۵-در زمان هایی که برق سالن به هر علتی توسط ژنراتور تامین می گردد :
الف)از لامپ های با ولتاژ پایین استفاده نمایید .
ب)ازدایمرها جهت کنترل مناسب نور (۱/۲فوت کنترل )استفاده کنید .
ج)لامپ های کم مصرف در سالن استفاده کنید .
د)با تمیز نمودن لامپ های روشنایی و استفادهاز منعکس کننده های نور هزینه ها را کاهش دهید .
۶- اگر از سیستم گاز جهت سیستم گرمایش سالن استفاده می نما یید به نکات ذیل توجه نمایید :
الف)به هیچ وجه رگلا تورهای مخزن گاز را خودتان تنظیم نکنید واز شرکت گاز برای کنترل رگلاتورها کمک بخواهید  .
ب)قبل از شروع دوره پرورش ،هر دستگاهی را جهت نشت گاز کنترل نمایی .
ج)برای کنترل نشت گاز از محلول آب و صابون استفاده نمایید .هیچ گاه نشت گاز را با شعله آزمایش نکنید .
د)فشار گاز لازم را برای بهینه عمل نمودن وسایل گاز سوز تنظیم کنید .
۷- کاهش تدریجی دمای سالن را برای سویه ها مختلف با توجه به دستورالعمل کمپانی رعایت فرمایید ،تا از اتلاف حرارت سالن جلو گیری گردد .
۸- دیوارها و سقف بایید از مواردی ساخته و عایق شوند که در اثر سرما عرق نکنند ،زیرا ایجاد عرق می تواند ضمن افزایش رشد میکروارگانیسم ها سبب اتلاف حرارت جهت رفع این معضل گردد .
۹- با توجه به این که درهای سالن از طرف خارج به طور مدام تحت اثر سرما و گرما  و رطوبت هوا هستند ،شرایط داخلی سالن تحت اثر آن قرار می گیرد .بهتر است این درها از فلز ساخته شوند و جهت جلو گیری از انتقال حرارت در ساختمان آنها از موارد عایق (درهای دو جداره )استفاده شود .

منبع:   http://www.itpnews.com