نازل و سایر قطعات سیستم مه پاش مخصوص گاوداریها

nozzle1

نازل های مه پاش تایوانی

نازلهای مهپاش تایوانی استیل سر سرامیکی و استیل با قطر ۵۰ و ۶۰ میکرون مخصوص گاوداری ها

برخی از مزایای استفاده از سیستم تامین رطوبت به روش نازل های مه پاش یا سیستم فاگر در گاوداری ها و دامداریها:
۱- بدلیل ایجاد هوای خنک توسط سیستم مه پاش روی آخور و محل استراحت گاو، مصرف خوراک توسط دام افزایش می یابد.
۲- بدلیل تامین حد اکثر راحتی و آسایش گاو، تولید شیر روزانه نیز افزایشمی یابد.
۳- استرس های گرمایی وارده به گاو طی فصل گرما، در صورت استفاده از سیستم مه پاش یا مینست، بسیار کم شده و در نتیجه باعث بهبود باروری گله شیری طی فصل گرم سال می شود.

نکته ویژه: سیستمهای ارائه شده توسط شرکت نیکان دام آروین علاوه بر مزایای فوق، از قیمت مناسب و کیفیت بالایی برخوردار بوده و بیشترین منفعت اقتصادی را نصیب تولید کننده می کند.

کمیته علمی و فنی شرکت نیکان دام آروین