مرغ مادر و تخم گذار

 

جوجه یکروزه و پولت تخم گذار
جوجه یکروزه مرغ تخم گذار نژادهای های لاین ،ال اس ال،نیک چیک و پولت آماده ی تخم گذاری تمامی نژادهای مرغ تخم گذار
با قیمت مناسب و کیفیت درجه یک.