طراحی سالنهای پرورش دام و طیور

طراحی سالن

6564371

طراحی و اجرای سالن مرغداری و گاوداری
طراحی ، اجرا و راه اندازی سالن های پرورش دام و طیور با استانداردهای روز دنیا و کاهش اتلاف انرژی و بهبود راندمان مصرف انرژی با تکیه بر تامین آسایش حیوانات.
طراحی و اجرای اختصاصی سالن مرغداری برای پرورش جوجه گوشتی
طراحی و اجرای اختصاصی سالن مرغداری برای پرورش مرغ تخم گذار
طراحی و اجرای اختصاصی سالن مرغداری برای پرورش مرغ مادر گوشتی و مرغ مادر تخم گذار
طراحی و اجرای سیستم تهویه سالن مرغداری
طراحی و اجرای سیستم گرمایش سالن مرغداری
طراحی و اجرای سیستم نور سالن مرغداری
طراحی و اجرای کارخانه ی خوراک واحدهای مرغداری
طراحی و اجرای خطوط انتقال دان واحدهای مرغداری
طراحی و اجرای اختصاصی و فوق تخصصی سالن های جوجه گوشتی
طراحی و اجرای سالن های گاوداری شیری،گاوداری پرواری،گوسفند داری و پرورش بز و …
طراحی و اجرای اختصاصی سالن پرورش بلدرچین،سالن پرورش کبک،سالن پرورش بوقلمون بصورت پرورش بلدرچین گوشتی و بلدرچین مولد،کبک گوشتی و کبک مولد.
مشاوره های تخصصی در زمینه ی بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و افزایش آسایش دام یا طیور به منظور کسب حداکثر راندمان با استفاده از دانش روز و تجربه متخصصین برجسته صنعت دام و طیور کشور در سالن های تحت بهره برداری.