جوجه گوشتی یک روزه

Day_old_chick_black_background

جوجه ی گوشتی یکروزه
جوجه ی یکروزه گوشتی،نژاد راس و کاب با قیمت مناسب جهت همکاری با مرغداران عزیز موحود میباشد.شرکت نیکان دام آروین  با همکاری با کارخانه های جوجه کشی متنوع،جوجه های گوشتی را از شمال ،تهران،کرمان و … تحویل مرغداران محترم می نماید.
جوجه های درجه یک را با قمیت مناسب از ما بخواهید.