تصاویر مربوط به قظعات سیستم مهپاش و نازل مهپاش

نازل مهپاش سر استیل تایوانی و نازل مهپاش سر سرامیکی تایوانی.

nozzle1

نازل مهپاش تایوانی سر استیل و نازل مهپاش تایوانی سر سرامیکی از نمایی دیگر.

20140624_173855

نمایی از نازل مهپاش تایوانی با شلنگ فشار قوی پرس شده.

20140630_120027

نمایی از نازل مهپاش تایوانی و پایه نازل دو طرفه .20140630_120134

نمایی از شاسی،موتور پمپ و منبع سیستم مهپاش 

20140623_193312(1)