بوقلمون سرخ شده

بوقلمون سرخ شده ( آشپزي غذاي ایراني آشپزی غذای ایرانی )

Iranian / Farsi Foods, Cooking, Kitchen

 بوقلمون سرخ شده اسم غذا (فارسي)
booghalamoon اسم غذا لاتين
خوراك دسته بندي غذا
ايراني اصليت غذا
۳۰ مدت زمان طبخ
مقدار لازم مواد لازم رديف
درحدود ۱تا ۵/۱كيلو يك قطعه سينه بوقلمون ۱
نيم كيلو پياز ريز سفيد پخته شده ۲
نيم كيلو كلم بروكسل پخته شده ۳
نيم كيلو سيب زميني ريز پخته ۴
۲۵۰گرم سوسيس ۵
۵تا۶ ورق كالباس ۶
۲۰۰گرم ن كره ۷
به مقدار كافي نمك وفلفل ۸

بوقلمون را بدقت تميز ميكنيم وصد گرم از كره رادرقابلمه اي مي ريزيم وروي آتش ميگذاريم داغ كه شد دوطرف بوقلمون رادرروغن سرخ مي كنيم تا كاملاطلائي شود يك دسته كوچك جعفري ويك دوعدد هويج خرد كرده ويك عدد پياز خرد شده كنار بوقلمون ميگذارم وكمي نمك وفلفل به بوقلمون مي زنيم ويك ليوان آب بآن اضافه مي كنيم وحرارت را ملا يم مي نمائيم تا بوقلمون كاملا بپزد درصورتيكه آب بوقلمون تمام شده باشد ولي هنوز نپخته باشد كمي آب اضافه مي كنيم . بايد توجه داشت وقتي بوقلمون پخته شده باشد دوتا سه قاشق بيشتر آب نداشته باشد بعد بوقلمون را ميگذاريم كاملاسرد شود وبا كارد تيزي آنرا ورقه ورقه نازك ميبريم بعد ديس مطابق شكل با سبزي هاي پخته شده وسوسيس مي چينيم آنگاه سس بوقلمون راصاف وگرم مي كنيم وروي بوقلمون ميدهيم ممكن است دوطرف ديس را با پوره سيب زميني درقيف تزيين كنيم وورقه هاي كالباس را بالا ي پوره ها يك گوشه ديس قرار مي دهيم